ข้อมูลผู้สมัคร
 
หากผู้สมัครท่านใดเคยลงทะเบียนเล่นเกมส์กับคุณลินแล้ว หรือไม่แน่ใจว่าเคยลงทะเบียนไว้แล้วหรือยัง สามารถตรวจสอบข้อมูลของคุณได้ที่นี่ค่ะ
   
คำนำหน้า :
ชื่อ : *        นามสกุล : *
วัน/เดือน/ปี เกิด :   /     /   ค.ศ. เช่น 01/01/2011
ชื่อเล่น :        ชื่อ Facebook :
สถานภาพ :
อาชีพ :
กิจกรรมและงานอดิเรกที่ท่านชอบ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
 
ประเภทอาหารที่ท่านชอบ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
   
ที่อยู่ปัจจุบัน (ใช้ในการติดต่อ)
   
บ้านเลขที่ / บริษัท อาคาร / สถานที่
แขวง / ตำบล เขต / อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน
โทรศัพท์มือถือ * เช่น 0811234567 อีเมล์