top of page
1665039896944.jpg

TRR Group ร่วมใจ ให้ชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ครั้งที่ 26

TRR Group ร่วมใจ ให้ชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ครั้งที่ 26

20 กันยายน พ.ศ. 2564

1/3

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรับริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “น้ำตาลสระบุรี ร่วมใจ ให้ชีวิต บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล” ร่วมกับ หน่วยงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

 

โดยนำบุคลาการและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้ามารับบริจาคโลหิต ที่บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  เพื่อให้พนักงานที่มีจิตศรัทธาตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด  โดยปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเป็นผู้ให้ 

 

โดยใน 1 ปี จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน  ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยมีผู้ลงทะเบียน ประมาณ 70-90 คน ได้รับเลือดประมาณ 28,000 – 36,000 ซีซี 

bottom of page