top of page
1665039896944.jpg

TRR Group ร่วมใจ ให้ชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ครั้งที่ 26

TRR Group ร่วมใจ ให้ชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ครั้งที่ 26

20 กันยายน พ.ศ. 2564

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดโครงการรับริจาคโลหิต ภายใต้ชื่อโครงการ “น้ำตาลสระบุรี ร่วมใจ ให้ชีวิต บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล” ร่วมกับ หน่วยงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

 

โดยนำบุคลาการและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ เข้ามารับบริจาคโลหิต ที่บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด  เพื่อให้พนักงานที่มีจิตศรัทธาตลอดทั้งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่สนใจได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด  โดยปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเป็นผู้ให้ 

 

โดยใน 1 ปี จะจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตทุก ๆ 3 เดือน  ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยมีผู้ลงทะเบียน ประมาณ 70-90 คน ได้รับเลือดประมาณ 28,000 – 36,000 ซีซี 

bottom of page