top of page
DSC08147.JPG

กลุ่มไทยรุ่งเรือง รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มไทยรุ่งเรือง รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

20 กันยายน พ.ศ. 2564

กลุ่มไทยรุ่งเรือง บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด เข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน

โดย พณฯ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และคุณณิชา อัษฎาธร รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด กลุ่มไทยรุ่งเรือง เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการเข้ารับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ

ทั้งนี้ได้มีการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรของโครงการ "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง" ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงงานน้ำตาลสระบุรี จำกัด (จังหวัดสระบุรี)

.โดยการมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการต้นแบบในครั้งนี้ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ ในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

bottom of page