top of page
310471199_526202652847892_4826405174315319086_n.jpeg

กลุ่มไทยรุ่งเรือง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่บ้านหนองกรด

กลุ่มไทยรุ่งเรือง มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่บ้านหนองกรด 

7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ในศุกร์วันที่ 7 ตุลาคม 2565 บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด กลุ่มไทยรุ่งเรือง ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสระบุรี, สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี, เทศบาลตำบลแสลงพัน และหน่วยงานราชการอำเภอวังม่วง สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค เพื่อมอบเป็นถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่บ้านหนองกรด ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

bottom of page