top of page
340173566_604244974921409_684090389452027023_n.jpg

น้ำตาลสระบุรี ร่วมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2

7 เมษายน พ.ศ. 2566

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด และบริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด กลุ่มไทยรุ่งเรือง ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 และเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี

ร่วมจัดโครงการ "น้ำตาลสระบุรี ร่วมใจให้ชีวิต บริจาคโลหิต เพื่อการกุศล" (ครั้งที่ 34) ในวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2566 ณ ด้านหลังอาคารศูนย์บริการชาวไร่

(ฝ่ายอ้อย) มีผู้บริจาคโลหิต 46 คน ได้โลหิต 18,400 ซีซี

bottom of page