top of page
61816863_2262250730659776_7606329004668223488_o.jpg

Happiness is all around ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้จัดกิจกรรม "Happiness is all around" ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

16 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้จัดกิจกรรม "Happiness is all around" ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กิจกรรมในครั้งนี้ เราได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนและน้องๆเป็นอย่างดี บรรยากาศอบอุ่นและเป็นไปด้วยความสนุกสนาน  น้องๆได้เข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี อย่างการสร้างตัวต่อให้เป็นรูปตามที่กำหนด

bottom of page