top of page
90119569_2488552834696230_8634367141073649664_o.jpg

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด กลุ่มไทยรุ่งเรือง สนับสนุนแอลกอฮอล์ ต้านภัย COVID-19 ร่วมกับแพทยสภา

บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด กลุ่มไทยรุ่งเรือง สนับสนุนแอลกอฮอล์ ต้านภัย COVID-19 ร่วมกับแพทยสภา

17 มีนาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และผู้อำนวยการหลักสูตรปธพ. เปิดการแถลงว่า โครงการ “มอบแอลกอฮอล์-หน้ากากอนามัย ต้านภัยโควิด” ดังกล่าว คณะนักศึกษาหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7(ปธพ.7) ร่วมเป็นแกนหลักจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับ แพทยสภา โดยการสนับสนุนของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิวีระภุชงค์ เพื่อเพื่อสนับสนุนภารกิจของโรงพยาบาลและบุคคลากรทางแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์ โควิด-19 

“ที่ผ่านมาประเทศไทยชะลอการแพร่กระจายของโรคได้ดี ด้วยระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ทำงานกันอย่างหนัก คือหัวใจสำคัญในการควบคุมการระบาดและรักษาโรค การที่ภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุนและดูแลด้านอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย จึงช่วยสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และด้วยความร่วมมือของคนไทยทุกคนนี่เองที่จะทำให้เราจะชนะการต่อสู้กับไวรัสโควิดอย่างแน่นอน ”

ดร.อุกฤษฎ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด เปิดเผยว่า จากการร่วมหารือและประสานงานกับคณะนักศึกษาปธพ.7 บริษัทในฐานะองค์กรหนึ่งในสังคมไทยตระหนักถึงภารกิจที่ต้องร่วมกันดูแลสังคมโดยสอดคล้องกับความสามารถของบริษัท จึงเริ่มผลิตและบริจาคแอลกอฮอล์ 50,000 ลิตร ให้กับโรงพยาบาล กว่า 50 แห่ง เพื่อการสกัดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19


“บริษัทแม้จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ แต่ด้วยความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ต่างเผชิญสถานการณ์โรคระบาดนี้ จึงขอร่วมผนึกพลังกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อฝ่าฝันวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน บริษัทพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือและจะส่งมอบแอลกอฮอล์ โดยไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใด และหากยังมีความต้องการ บริษัทก็พร้อมจะผลิตเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลต่อไปจนกว่าสิ้นสุดวิกฤตครั้งนี้”

นายชวาล เหมมณฑารพ ประธานกรรมการ บริษัท พี.ซี.พี. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนที่มีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคมไทย ร่วมกับ บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร่วมผลิตและบริจาคบรรจุภัณฑ์เพื่อนำไปบรรจุแอลกอฮอล์ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยไม่คิดมูลค่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำไปใช้งานในสถานพยาบาล และยังช่วยให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น

“กิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ นับเป็นกิจกรรมตัวอย่างแบบหนึ่งในการประสานงานร่วมมือกันของภาคเอกชนในสายงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานของสถานพยาบาล เพื่อร่วมฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้ไปด้วยกัน”

นางสาววราภรณ์ วีระภุชงค์ กรรมการมูลนิธิวีระภุชงค์ กล่าวว่า มูลนิธิวีระภุชงค์ ร่วมบริจาคหน้ากากผ้าไมโครไฟเบอร์ 20,000 ชิ้น โดยติดต่อขอซื้อหน้ากากผ้าไมโครไฟเบอร์คุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคได้ 0.3 ไมครอนมากกว่า 90% ขึ้นไป ซึ่งสามารถกันสารคัดหลั่งจากภายนอกมิให้ซึมเข้าภายใน และมีผ้าชั้นในที่สามารถดูดซึมสารคัดหลั่งจากผู้สวมใส่ หากไอ จาม หรือพูด ให้ซึมอยู่ภายในผ้า ไม่เล็ดลอดออกด้านหน้าหรือด้านข้าง ที่สำคัญคือ สามารถนำไปซัก และนำกลับมาใช้อีกได้หลายครั้ง 

“มูลนิธิวีระภุชงค์ ซึ่งมีคุณวินัย วีระภุชงค์ เป็นประธาน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือคนไทยให้ชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพทั้งกายและใจ มูลนิธิฯ เล็งเห็นการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในกลุ่มโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล คนไข้ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างยิ่ง จึงเร่งผลิตหน้ากากอนามัยคุณภาพสูงไปมอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงานประจำวันอีกด้วย”

นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ. 7) กล่าวว่า คณะนักศึกษาหลักสูตรปธพ.รุ่นที่ 7 จัดกิจกรรมจิตอาสานี้ขึ้น เพราะเห็นว่าการจัดการวิกฤตจากโรคไวรัสโคโรน่า รัฐบาลคงไม่สามารถแบกรับภาระไว้แต่เพียงฝ่ายเดียว ภาคเอกชนและคนไทยทุกคน ควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน และขอขอบคุณภาคเอกชนทุกองค์กรที่ร่วมให้การสนับสนุนครั้งนี้

“การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในขณะนี้ แม้ว่าจะยังไม่มียาต้านไวรัส หรือวัคซีนที่สามารถป้องกันได้ แต่หลักการพื้นฐานที่เราใช้เป็นตัวป้องกันก็คือ เรื่องของสุขอนามัย การทำความสะอาด การใช้หน้ากากอนามัย การใช้เจลล้างมือ เป็นหลักการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการสัมผัสเชื้อที่ดีมากที่สุดในขณะนี้ และการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการตามคำแนะนำของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดแล้ว การร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ จะช่วยนำชัยชนะให้กับการต่อสู้ครั้งนี้อย่างแน่นอน ขอให้เราทุกคนให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อลดความเสี่ยง ร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง และมีจิตสำนึกร่วมรับผิดชอบต่อคนรอบข้างและสังคม เพื่อที่เราทุกคนจะได้ปลอดภัย ไม่เป็นต้นเหตุในการส่งเชื้อโรคให้ผู้อื่น และไม่รับเชื้อโรคจากใคร เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันครับ”

รายนามโรงพยาบาลที่รับการสนับสนุน

1. รพ.ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา 11 แห่ง 
2. รพ.พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี
3. รพ.ราชบุรี 
4. สถาบันบำราศนราดูร
5. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ รพ.ชลประทาน 
6. รพ.ในจังหวัดระนอง
7. สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎ 
8. กรมแพทย์ทหารบก
9. รพช. ในจังหวัดจันทบุรี 11 แห่ง 
10. รพ.มงกุฎวัฒนะ
11. รพ.ในเครือกรมสุขภาพจิต 20 แห่ง  
12. ตำรวจนครบาล
13. รพ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 
14. รพ.ราชพิพัฒน์
15. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
16. รพ.พระมงกุฎเกล้า
17. รพ.กรุงเทพคริสเตียน 
18. รพ.อุทัยธานี และรพช รวม 8 แห่ง
19. สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ 
20. รพ.อานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
21. รพ. ในสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ 4 แห่ง 
22. รพ.อยุธยา 
23. รพ.โพธาราม 
24. รพ.พระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
25. รพ.หล่มสัก 
26. รพ.เซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล
27. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

bottom of page