top of page
LINE_ALBUM_2021.10.4_211216_53 (1).jpg

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่บ้านหนองกรด
ในเขตเทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม หมู่บ้านหนองกรด ในเขตเทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มไทยรุ่งเรือง บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด, บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด และบริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด ได้มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

 

ที่หมู่บ้านหนองกรด ในเขตเทศบาลตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และหมู่บ้านคำพราน ในเขตเทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มไทยรุ่งเรือง ขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่าน ขอให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์นี้ และรักษาสุขภาพของท่านให้ดี เราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
 

bottom of page