top of page
S__9895984.jpg

กลุ่มไทยรุ่งเรือง มอบน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แบรนด์ษฎา ณ กระทรวงแรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

กลุ่มไทยรุุ่งเรือง มอบน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แบรนด์ษฎา จำนวน 1,000 กิโลกรัม ณ กระทรวงแรงงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

กลุ่มไทยรุ่งเรือง นำโดย คุณณิชา อัษฎาธร รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด เข้ามอบน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์แบรนด์ษฎา จำนวน 1,000 กิโลกรัม ณ กระทรวงแรงงาน

โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้ารับมอบน้ำตาลทราย จากกลุ่มไทยรุ่งเรือง โดยบริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด, บริษัท ไทยอุตสาหกรรมน้ำตาล จำกัด และบริษัท ร่วมกำลาภเทรดดิ้ง จำกัด เพื่อนำไปบรรจุถุงยังชีพในการส่งมอบให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและชาวบ้านทุกคนที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นต่อไป

bottom of page