top of page
DSC07229.jpg

TRR Group Cruising Along The Sweetness

กลุ่มไทยรุ่งเรือง จัดงานขอบคุณลูกค้าที่ท่านเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับเราเสมอมา

21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 กลุ่มไทยรุ่งเรืองมีการจัดงาน TRR Group Cruising Along The Sweetness ที่ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับเราเสมอมา 

 

เราขอขอบคุณจากใจจริงที่ท่านได้สละเวลามาร่วมงาน TRR Group Cruising along the Sweetness และทำให้งานเลี้ยงรับรองลูกค้าของเราประสบความสำเร็จอย่างดี สองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยามีทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ประกอบไปด้วยศิลปะและหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย รวมถึงประวัติศาสตร์ทางการค้าระหว่างประเทศกับประเทศทางตะวันตก เราหวังว่าทุกท่านมีความสุขในค่ำคืนที่ผ่านมา เราเชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีของอุตสาหกรรมน้ำตาลและจะเป็นปีที่จะคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกๆคนไปอีกนาน

bottom of page