top of page
64398715_2272130523005130_3503121205181808640_o.jpg

Happiness is all around ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้จัดกิจกรรม "Happiness is all around" ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้จัดกิจกรรม "Happiness is all around" ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ กิจกรรมในครั้งนี้ เราไปสร้างความสุขให้น้องๆ โดยให้คุณพ่อ คุณแม่ และน้องๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากมาย ทั้ง "การเก็บความสุขใส่ขวดแก้ว" เพื่อให้น้องๆได้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และช่วยสร้างความพันธ์ให้กับครอบครัวของน้องๆอีกด้วย ทั้งนี้ เรามีการเลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม และมีวงดนตรีจากทางมูลนิธิ ที่ร่วมสร้างความสุขให้กับน้องๆอีกด้วย กิจกรรมครั้งนี้ เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ตลอดทั้งงาน

bottom of page