top of page
61816863_2262250730659776_7606329004668223488_o.jpg

Happiness is all around ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้จัดกิจกรรม "Happiness is all around" ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

19 กันยายน พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้จัดกิจกรรม "Happiness is all around" ครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ เราได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนและน้องๆเป็นอย่างดีมาก โดยกิจกรรมนี้ น้องๆจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานต่างๆ เพื่อสะสมแสตมป์ให้ครบแล้วนำมาแลกของรางวัลต่างๆมากมาย และยังมีกิจกรรมตอบคำถามให้ร่วมสนุกกันด้วย และยังมีการสร้างสนามเด็กเล่นเพื่อมอบให้กับน้องๆอีกด้วย กิจกรรมในครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความสนุกสนานของน้องๆเป็นอย่างมาก

bottom of page