top of page
Asset 31_8x.png
Asset 9_8x.png
Asset 9_8x.png
About

คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” หรือชาวต่างชาติขนานนามท่านว่า “Thailand’s King of Sugar” ผู้มีความสามารถในเชิงการช่าง ได้ใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างกลึงเหล็กประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่หายาก และมีราคาแพงสำหรับผลิตน้ำตาลขึ้นมาใช้เองเป็นผลสำเร็จ โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งซื้อและนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด

Asset 10_8x.png

“Khun Suree’s words are as good as contracts”

ธุรกิจไฟฟ้า.jpg
Features

ความเป็นมา

Background

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ได้เริ่มต้นกำเนิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะนั้นประเทศไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำตาลขาดแคลนแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายสนับสนุนให้เอกชนก่อตั้งโรงงานน้ำตาลเพื่อแก้ไขวิกฤตการณ์ดังกล่าว แต่ภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ในขณะที่ คุณสุรีย์ อัษฎาธร มีความรู้และความสามารถด้านช่าง สามารถผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่หายากและมีราคาแพงสำหรับการผลิตน้ำตาลทรายเป็นผลสำเร็จ จึงได้จัดตั้ง “บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด” ขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่บริเวณซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นโรงงานน้ำตาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

S04-377.jpg

กลุ่มไทยรุ่งเรือง ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมายาวนานที่สุดในประเทศไทยและยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย

ธุรกิจของเรา

Our Business

ข่าวสาร

News Update

1.jpeg

กลุ่มไทยรุ่งเรือง จัดนิทรรศการ
โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ทำเนียบรัฐบาล

8.jpeg

กลุ่มไทยรุ่งเรือง รับรางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ปี 2564 และ ปี 2565

1.jpeg

ดร.อุกฤษฏ์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มไทยรุ่งเรืองได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง
ภาคธุรกิจแห่งปี 2021

bottom of page