top of page
Natural Cane Sugar.png

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ

Natural Cane Sugar

น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ 100% กลิ่นหอมหวานจากธรรมชาติ ไม่ผ่านการแต่งเติมกลิ่นและสี ไม่ผ่านการฟอกขาว สามารถใช้ได้ทุกเมนูตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว หรืออาหารหวาน

bottom of page