top of page
1.jpg

โครงการ จำหน่ายน้ำตาลราคาถูก

โครงการ จำหน่ายน้ำตาลราคาถูก

Blood Donation Project

โครงการจำหน่ายน้ำตาลทรายราคาถูก ร่วมกับกิจกรรมของหน่วยงาน อาทิเช่น โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างสุขให้ประชาชน

bottom of page