top of page
305632333_463831822311382_1831772425758056951_n.jpeg

โครงการ SADA สานฝัน สร้างสรรค์เด็กเรียนดี

โครงการ SADA สานฝัน สร้างสรรค์เด็กเรียนดี

Blood Donation Project

กลุ่มไทยรุ่งเรือง บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด บริษัท ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด และบริษัท ร่วมกำลาภพาวเวอร์ จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียนที่เป็นบุตรของพนักงาน ที่มีผลการเรียนดี ในโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 "SADA สานฝัน สร้างสรรค์เด็กเรียนดี"  ณ อาคารศูนย์บริการชาวไร่(ฝ่ายอ้อย) บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด

bottom of page